W dniu 22 lipca 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali na terenie województwa śląskiego 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-2017, na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 60 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. art. 258 § 1 k.k., z art. 270 § 1 k.k. lub art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 36 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary

Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 35.2018 dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonującej w okresie od września 2017 roku do kwietnia 2019 roku na terenie Zawiercia, Częstochowy, Jastrowa i innych miejscowości na terenie kraju, której członkowie, wynajmowali hale magazynowe nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom, odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k., i z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. i art. 171 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji Wydziałowi do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Katowicach.

Informujemy, iż w dniach od 1 lipca 2019 roku do dnia 5 lipca 2019 roku, nieobecny będzie Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach – prokurator Agnieszka Wichary.

Zadania Rzecznika Prasowego wykonywać będzie  prokurator - Katarzyna Żołna.

Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 20.2017 dotyczące wyłudzania w latach 2012 – 2017 środków pieniężnych ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, poprzez niezasadne zawieranie przez przedstawicieli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, realizującego projekt informatyczny pn. Zintegrowany System Rachunkowości i Zarządzania Kadrami, umów cywilnoprawnych z pracownikami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie i innych jednostek organizacyjnych, związanych z przeprowadzaniem przez te osoby m.in. szkoleń z zakresu funkcjonowania i obsługi Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami, wsparcia konsultantów wewnętrznych tego systemu oraz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poprzez zawieranie szeregu umów zlecenia o wartości 1 656 480 zł, na realizację zadań w zakresie wsparcia technicznego użytkowników Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz rozliczania tych umów z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Od 28 do 30 maja 2019 roku na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach funkcjonariusze Policji zatrzymali 5 osób związanych z tzw. mafią śmieciową. To kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem i porzucaniem odpadów m.in. chemicznych i lakierniczych w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i pomorskim.

Z ustaleń śledztwa wynika, że nielegalny proceder polegał m.in. na transportowaniu i składowaniu odpadów niebezpiecznych w beczkach i pojemnikach typu „mauser” o pojemności 1000 litrów. Toksyczne odpady gromadzono na obszarach zabudowanych w pobliżu dużych skupisk ludzkich, na terenach leśnych, w okolicach zbiorników wodnych i m.in. na terenie hal magazynowych zlokalizowanych w centrach miast, które wynajmowano na tzw. „słupy”, czyli osoby wykorzystywane przez członków grupy przestępczej podczas dokonywania przestępstw. Po zapełnieniu magazynów odpadami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi podejrzani przestawali płacić za czynsz i zmieniali miejsce swojej działalności. Wówczas właściciele tych obiektów orientowali się, że w budynkach porzucono toksyczne odpady.