16 marca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbyła się narada prokuratorów, w której uczestniczył Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Narada została poświęcona omówieniu wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu katowickiego za 2017 rok, a także bieżących problemów i wyzwań stojących przed Prokuraturą w 2018 roku.

Prokurator Krajowy podziękował prokuratorom za zaangażowanie w pracę i podejmowanie przez nich szeregu pracochłonnych działań w sytuacji znaczącego zwiększenia wpływu spraw przydzielanych do ich referatów.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo o sygn. RP I Ds 6.2017 przeciwko Cezaremu Grabarczykowi i innym, podejrzanemu o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i inne, w związku z poświadczeniem przez niego nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej.

W śledztwie ustalono, że w dniu 19 marca 2012 roku, przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni. Z zabezpieczonych dokumentów wynika, że w egzaminach tych uczestniczył i je zdał m.in. Cezary Grabarczyk, który w dniu 19 marca 2012 roku, uzyskał decyzję o wydaniu mu pozwolenia na broń palną do ochrony osobistej.

W ramach prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach śledztwa o sygn. akt RP II Ds 31.2017, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, w dniu 19 grudnia 2017 dokonali zatrzymania pięciu osób, w tym Grzegorza K. - syna Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, podejrzanych o przestępstwa korupcyjne z art. 228 § 5 k.k. i inne.
Wymienione osoby przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Niniejszym informuję, że z dniem 1 grudnia 2017 roku funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Katowicach pełni dotychczasowy członek zespołu prasowego, Pan prokurator Waldemar Łubniewski.
Jednocześnie składam serdeczne podziękowania Panu prokuratorowi Ireneuszowi Kunertowi z tytułu dotychczasowego pełnienia tej funkcji, co robił w sposób niezwykle profesjonalny, rzetelny i pełen pasji. Pan prokurator skoncentruje się obecnie na kierowaniu VII Samodzielnym Działem do Spraw Błędów Medycznych, pozostając wszakże do dyspozycji mediów jako członek zespołu prasowego.

PROKURATOR REGIONALNY
Tomasz Janeczek