18 kwietnia 2018 roku w ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne 4 osoby. Wśród zatrzymanych jest Andrzej K. – były minister sprawiedliwości w rządzie Marka Belki, Piotr K. - radca prawny jednej z warszawskich kancelarii radcowskich, Jerzy K. i Marek S. - osoby podające się za agentów służb specjalnych.

Zgromadzony materiał dowodowy uzasadnił przedstawienie im zarzutów oszustwa (z art. 286 § 1 k.k.), powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych (z art. 230 § 1 k.k.) oraz podawania się za funkcjonariuszy publicznych (z art. 227 k.k.).

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie powoływania się przez członków zorganizowanej grupy przestępczej na wpływy w szeregu instytucjach państwowych i służbach specjalnych oraz podejmowaniu się przez nich pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnicę.

16 marca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbyła się narada prokuratorów, w której uczestniczył Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Narada została poświęcona omówieniu wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu katowickiego za 2017 rok, a także bieżących problemów i wyzwań stojących przed Prokuraturą w 2018 roku.

Prokurator Krajowy podziękował prokuratorom za zaangażowanie w pracę i podejmowanie przez nich szeregu pracochłonnych działań w sytuacji znaczącego zwiększenia wpływu spraw przydzielanych do ich referatów.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo o sygn. RP I Ds 6.2017 przeciwko Cezaremu Grabarczykowi i innym, podejrzanemu o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i inne, w związku z poświadczeniem przez niego nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej.

W śledztwie ustalono, że w dniu 19 marca 2012 roku, przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni. Z zabezpieczonych dokumentów wynika, że w egzaminach tych uczestniczył i je zdał m.in. Cezary Grabarczyk, który w dniu 19 marca 2012 roku, uzyskał decyzję o wydaniu mu pozwolenia na broń palną do ochrony osobistej.

W ramach prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach śledztwa o sygn. akt RP II Ds 31.2017, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, w dniu 19 grudnia 2017 dokonali zatrzymania pięciu osób, w tym Grzegorza K. - syna Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, podejrzanych o przestępstwa korupcyjne z art. 228 § 5 k.k. i inne.
Wymienione osoby przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów.