Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 18 osobom. Oskarżonym zarzucono popełnienie, w ramach zorganizowanej grupy, 38 przestępstw tzw. oszustw kredytowych oraz posługiwania się fałszywymi dokumentami na szkodę m.in. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Katowicach, w kwocie ponad 8 000 000 złotych.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie nadużycia uprawnień w latach 2013 - 2016 przez członków zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu - Zdroju, poprzez zawarcie ze spółką z o.o. „Śląski Węgiel Suszec – Żory”, a następnie z „Silesian Coal” sp. z o.o. umów o zachowaniu poufności oraz umowy ramowej o współpracy w zakresie eksploatacji złoża górniczego „Orzesze” na szkodę JSW S.A. w kwocie ponad 87 mln złotych, tj. o przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 k.k. i inne.

Dzisiaj rano w ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę podającą się za agentów służb specjalnych.

Zgromadzony materiał dowodowy uzasadnił przedstawienie tej osobie zarzutu oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości (z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.) w związku z podjęciem się doprowadzenia do zwolnienia z aresztu, w zamian za milion złotych, podejrzanego w jednym ze śledztw prowadzonych przez Prokuraturę z regionu poznańskiego.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie powoływania się przez członków zorganizowanej grupy przestępczej na wpływy w szeregu instytucjach państwowych i służbach specjalnych oraz podejmowaniu się przez nich pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnicę.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się produkcją i wprowadzaniem do obrotu handlowego znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.
Grupa działała, co najmniej od stycznia 2018 roku.

Prokuratura Regionalna w Katowicach zakończyła śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów, ich rozbiórką i sprzedażą części samochodowych pochodzących ze skradzionych aut.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Katowicach aktem oskarżenia objęto 18 osób, którym łącznie zarzucono popełnienie 525 przestępstw.

W śledztwie ustalono, że oskarżeni tych przestępstw dopuścili się, w okresie od czerwca 2011 roku do 24 maja 2012 roku, na terenie województwa śląskiego. Znaczną część tych występków stanowiły kradzieże z włamaniem samochodów. Przeważnie były to pojazdy marek Citroen Berlingo i Peugeot Partner, ale również VW, Audi, Seat i inne. Samochody po kradzieży trafiały do osób trudniących się ich demontażem, zaś pochodzące stąd części były następnie sprzedawane na giełdach samochodowych i portalach internetowych.