Od 28 do 30 maja 2019 roku na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach funkcjonariusze Policji zatrzymali 5 osób związanych z tzw. mafią śmieciową. To kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem i porzucaniem odpadów m.in. chemicznych i lakierniczych w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i pomorskim.

Z ustaleń śledztwa wynika, że nielegalny proceder polegał m.in. na transportowaniu i składowaniu odpadów niebezpiecznych w beczkach i pojemnikach typu „mauser” o pojemności 1000 litrów. Toksyczne odpady gromadzono na obszarach zabudowanych w pobliżu dużych skupisk ludzkich, na terenach leśnych, w okolicach zbiorników wodnych i m.in. na terenie hal magazynowych zlokalizowanych w centrach miast, które wynajmowano na tzw. „słupy”, czyli osoby wykorzystywane przez członków grupy przestępczej podczas dokonywania przestępstw. Po zapełnieniu magazynów odpadami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi podejrzani przestawali płacić za czynsz i zmieniali miejsce swojej działalności. Wówczas właściciele tych obiektów orientowali się, że w budynkach porzucono toksyczne odpady.

29 marca 2019 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbyła się narada roczna Prokuratora Regionalnego w Katowicach Pana Tomasza Janeczka i prokuratorów regionu katowickiego, w której uczestniczył I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski i Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Pan Adam Zbieranek.

Tematem narady było omówienie wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu katowickiego za 2018 rok, a także bieżących problemów i wyzwań stojących przed Prokuraturą w 2019 roku.

W okresie od 5 do 11 marca 2019 roku funkcjonariusze katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych do odrębnego postępowania ze śledztwa prowadzonego przez tut. Prokuraturę Regionalną przeciwko m.in. byłemu Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała w okresie od stycznia 2015 roku do września 2016 roku, na terenie Polski i Czech. Jej członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT, na kwotę ponad 10 milionów złotych, w związku z obrotem różnego rodzaju maszynami i urządzeniami. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Ponadto członkowie grupy dopuszczali się również przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm tzw. „słupów”.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów i substancji chemicznych na terenie nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Sierakowskiego, tj. o przestępstwo z art. 183 § 1 k.k.

Postępowanie wszczęto w oparciu o informację przekazaną straży miejskiej przez mieszkańca Zabrza, który spacerując w tym rejonie zauważył dym wydobywający się z terenu ogrodzonej działki i zaparkowaną nieopodal koparko – ładowarkę.

W początkowej fazie śledztwa, przy udziale inspektorów ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostały przeprowadzone oględziny miejsca składowania odpadów. W ich trakcie pobrano do badań próbki znajdujących się tam substancji, które następnie przekazano do analizy biegłemu z zakresu ochrony środowiska.

Z jego opinii wynikało, że rodzaj i ilość zgromadzonych odpadów, a także sposób ich przechowywania powodowały zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców, a także ryzyko istotnego obniżenia jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi.

Dwie osoby, które były zaangażowane w proceder nielegalnego gospodarowania odpadami usłyszały zarzuty. Dotyczą one ich składowania w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia wielu osób oraz w warunkach mogących spowodować zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Na wniosek prokuratora Sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

RZECZNIK PRASOWY PROKURATURY REGIONALNEJ W KATOWICACH
Waldemar Łubniewski

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom biorącym udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i podrabianiem markowej włoskiej kawy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała na terenie powiatu częstochowskiego, w okresie od stycznia 2016 roku do lutego 2017 roku. Jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu handlowego kawy z etykietami znanej włoskiej marki.

Grupę przestępczą założył i nią kierował mężczyzna w wieku 49 lat, który w pomieszczeniach magazynowych legalnie funkcjonującej firmy ulokował linię produkcyjną służącą do paczkowania kawy. Zaopatrywał on fabrykę w surowiec w postaci ziaren kawy, a także zapewniał dostawy niezbędnych do jej paczkowania elementów opakowań, które były przez niego sprowadzane z Ukrainy.

W fabryce pracowało 12 osób, które obsługiwały maszyny służące do paczkowania kawy i drukowania na gotowych opakowaniach dat produkcji. Osoby te zajmowały się także zgrzewaniem wypełnionych kawą torebek, układaniem ich do kartonowych opakowań i rozwożeniem towaru do jego odbiorców.

W okresie objętym zarzutami, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyprodukowali ponad 23 700 kg podrobionej kawy, której wartość została oszacowana na ponad 1 850 000 złotych.

Dwunastu oskarżonym zarzucono udział w grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz naruszenie prawa do znaku towarowego (art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej), za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Mężczyźnie, który założył i kierował tą grupą przestępczą grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 (art. 258 § 3 k.k.).

RZECZNIK PRASOWY PROKURATURY REGIONALNEJ W KATOWICACH
Waldemar Łubniewski