Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 20.2017 dotyczące wyłudzania w latach 2012 – 2017 środków pieniężnych ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, poprzez niezasadne zawieranie przez przedstawicieli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, realizującego projekt informatyczny pn. Zintegrowany System Rachunkowości i Zarządzania Kadrami, umów cywilnoprawnych z pracownikami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie i innych jednostek organizacyjnych, związanych z przeprowadzaniem przez te osoby m.in. szkoleń z zakresu funkcjonowania i obsługi Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami, wsparcia konsultantów wewnętrznych tego systemu oraz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poprzez zawieranie szeregu umów zlecenia o wartości 1 656 480 zł, na realizację zadań w zakresie wsparcia technicznego użytkowników Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz rozliczania tych umów z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Od 28 do 30 maja 2019 roku na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach funkcjonariusze Policji zatrzymali 5 osób związanych z tzw. mafią śmieciową. To kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem i porzucaniem odpadów m.in. chemicznych i lakierniczych w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i pomorskim.

Z ustaleń śledztwa wynika, że nielegalny proceder polegał m.in. na transportowaniu i składowaniu odpadów niebezpiecznych w beczkach i pojemnikach typu „mauser” o pojemności 1000 litrów. Toksyczne odpady gromadzono na obszarach zabudowanych w pobliżu dużych skupisk ludzkich, na terenach leśnych, w okolicach zbiorników wodnych i m.in. na terenie hal magazynowych zlokalizowanych w centrach miast, które wynajmowano na tzw. „słupy”, czyli osoby wykorzystywane przez członków grupy przestępczej podczas dokonywania przestępstw. Po zapełnieniu magazynów odpadami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi podejrzani przestawali płacić za czynsz i zmieniali miejsce swojej działalności. Wówczas właściciele tych obiektów orientowali się, że w budynkach porzucono toksyczne odpady.

29 marca 2019 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbyła się narada roczna Prokuratora Regionalnego w Katowicach Pana Tomasza Janeczka i prokuratorów regionu katowickiego, w której uczestniczył I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski i Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Pan Adam Zbieranek.

Tematem narady było omówienie wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu katowickiego za 2018 rok, a także bieżących problemów i wyzwań stojących przed Prokuraturą w 2019 roku.

W okresie od 5 do 11 marca 2019 roku funkcjonariusze katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych do odrębnego postępowania ze śledztwa prowadzonego przez tut. Prokuraturę Regionalną przeciwko m.in. byłemu Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała w okresie od stycznia 2015 roku do września 2016 roku, na terenie Polski i Czech. Jej członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT, na kwotę ponad 10 milionów złotych, w związku z obrotem różnego rodzaju maszynami i urządzeniami. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Ponadto członkowie grupy dopuszczali się również przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm tzw. „słupów”.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów i substancji chemicznych na terenie nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Sierakowskiego, tj. o przestępstwo z art. 183 § 1 k.k.

Postępowanie wszczęto w oparciu o informację przekazaną straży miejskiej przez mieszkańca Zabrza, który spacerując w tym rejonie zauważył dym wydobywający się z terenu ogrodzonej działki i zaparkowaną nieopodal koparko – ładowarkę.

W początkowej fazie śledztwa, przy udziale inspektorów ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostały przeprowadzone oględziny miejsca składowania odpadów. W ich trakcie pobrano do badań próbki znajdujących się tam substancji, które następnie przekazano do analizy biegłemu z zakresu ochrony środowiska.

Z jego opinii wynikało, że rodzaj i ilość zgromadzonych odpadów, a także sposób ich przechowywania powodowały zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców, a także ryzyko istotnego obniżenia jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi.

Dwie osoby, które były zaangażowane w proceder nielegalnego gospodarowania odpadami usłyszały zarzuty. Dotyczą one ich składowania w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia wielu osób oraz w warunkach mogących spowodować zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Na wniosek prokuratora Sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

RZECZNIK PRASOWY PROKURATURY REGIONALNEJ W KATOWICACH
Waldemar Łubniewski