W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach aktem oskarżenia zakończone zostało śledztwo prowadzone od 2016 roku dotyczące 14 osób, w tym 2 właścicieli spółki ze Sławkowa, która realizowała, jako podwykonawca inwestycje polegające na przebudowie i naprawie wałów przeciwpowodziowych. Zarzuty dotyczyły oszustwa i poświadczania nieprawdy w dokumentacji.

W toku śledztwa ustalono, że w trakcie realizacji przez spółkę w latach 2011 – 2014 inwestycji budowlanych polegających głównie na przebudowie i naprawie wałów przeciwpowodziowych na rzekach Wiśle i Nysie Kłodzkiej, właściciele i pracownicy tej firmy w sposób wadliwy wykonywali prace związane z umocnieniami lub przebudową wałów przeciwpowodziowych. Niniejsze śledztwo obejmowało łącznie 6 inwestycji zlecanych w ramach przetargów do realizacji przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie gospodarki wodnej z pomorza, dolnego śląska i kujaw. W celu ukrycia praktyk stosowanych w tej firmie, opracowywane były dokumenty techniczne, w których poświadczano nieprawdę i wbrew rzeczywistości wskazywano na wykonanie prac zgodnie z projektem i normami budowlanymi, podczas gdy prace te wykonywane były nierzetelnie. Tak sporządzone przez firmę dokumenty, stanowiły podstawę do wypłaty należności.

Ustalona w śledztwa wartość niekorzystnego rozporządzenia mieniem, do jakiej doprowadzone zostały firmy zlecające podwykonawcy zrealizowanie prac, przekroczyła łącznie w 34 mln zł.

Sprawa trafiła przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Za czyny zarzucane oskarżonym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, wszyscy oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy.

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary