Prokuratura Regionalna w Katowicach pod sygnaturą akt RP I Ds 36.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej przede wszystkim na terenie województwa śląskiego, której członkowie z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmowali hale magazynowe oraz inne nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom odpady o łącznej wadze ponad 4 500 ton, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska.

W śledztwie tym dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 15 osobom działającym w zorganizowanej grupie, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz transport i składowanie na terenie wynajętych hal magazynowych, wbrew przepisom, odpadów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, jak i przeciwko mieniu oraz wiarygodności dokumentów.

Wobec 6 podejrzanych stosowany jest do chwili obecnej areszt tymczasowy.

W dniach od 2 do 3 lipca 2020 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, na polecenie prokuratora zatrzymali kolejne 3 osoby, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz transportowania odpadów niebezpiecznych na nielegalne składowiska w Częstochowie, Mysłowicach i Brzęczkowicach gm. Niemodlin, a także składowania odpadów w tych miejscach. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Na wniosek prokuratora, wobec 2 podejrzanych Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec trzeciego podejrzanego prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy, postaci dozoru Policji.

Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania osób zajmujących się niebezpiecznymi składowiskami. Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach