Drukuj
W dniu 2 czerwca 2020 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.
Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-2017, na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 60 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. art. 258 § 1 k.k., z art. 299 § 1 i 5 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 76 § 1 k.k.s., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z wyłudzaniem podatku VAT w kwocie ponad 7.000.000,00 zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 43 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach