Drukuj

W związku z uzyskaniem kolejnych dowodów w ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej w Katowicach o sygn. RP I Ds 35.2018, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonującej w okresie od grudnia 2017 roku do kwietnia 2019 roku na terenie Zawiercia, Częstochowy, Jastrowa i innych miejscowości na terenie kraju, której członkowie z góry ustalonym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, wynajmowali hale magazynowe nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom, odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 183 § 1 k.k., 165 § 1 pkt 5 k.k. - w dniu 4 marca 2020 roku, zatrzymano kolejne trzy osoby Waldemara D. – pośrednika w pozyskaniu dostaw odpadów niebezpiecznych ze spółki ze Zduńskiej Woli, Sebastiana Ch. i Zbigniewa Z. – kierowców realizujących transporty odpadów niebezpiecznych do składowisk w Zawierciu, Częstochowie i Rudnika Wielkiego, którym ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz składowania na ich terenie wbrew przepisom odpadów, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk i z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. i art. 171 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k.

Wobec Waldemara D. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec dwóch pozostałych osób zatrzymanych prokurator zastosował dozór Policji i poręczenie majątkowe w kwocie od 5 000 do 10 000 złotych.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach