W dniu 14 stycznia 2020 roku, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego senatora RP, jego syna oraz dyrektora małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrzymania miały miejsce w ramach śledztwa dotyczącego podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego, a także udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, w związku z pełnieniem tych funkcji. W toku śledztwa zarówno były senator, jak i jego syn już uprzednio, tj. na przełomie 2017 i 2018 roku usłyszeli zarzuty związane z przyjęciem łapówek, w tym znacznej wartości. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 24 osobom i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty o charakterze korupcyjnym. Były senator oraz jego syn usłyszeli kolejne zarzuty, dotyczące powoływania się na wpływy w różnych instytucjach oraz przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie ponad 3.000.000,00 zł. Są to przestępstwa kwalifikowane m.in. z art. 228 § 5 k.k. i art. 230 § 1 k.k. Z kolei dyrektor małopolskiego oddziału PFRON przedstawiony został zarzut popełnienia czynu z art. 229 § 4 k.k. i art. 230a § 1 k.k., polegający na obietnicy udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną senatora RP, w związku z pełnieniem tej funkcji, a następnie udzielenia korzyści znacznej wartości w postaci dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach w formie dotacji, w łącznej kwocie blisko 3.000.000,00 zł. Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Wobec podejrzanych Stanisława K. oraz Grzegorza K., na wniosek prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec Marty M. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 70.000,00 zł.

Zespół Prasowy