W dniu 16 grudnia 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zatrzymali na terenie województwa śląskiego 2 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu różnego rodzaju maszynami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2015-2016, na terenie Polski, Czech, Węgier i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie poszczególne firmy uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie co najmniej 10.000.000,00 zł. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 258 § 1 k.k., z art. 286 § 1 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 76 § 1 k.k.s, art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów, oszustwa, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na wniosek prokuratora, wobec jednego z podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec drugiego z zatrzymanych osób prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000,00 zł.

Podstawą wszczęcia śledztwa w tej sprawie był materiał dowodowy, zgormadzony m.in. w toku śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K., byłemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Dotychczas w toku postępowania sformułowano zarzuty wobec 25 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Zespół Prasowy