Drukuj

Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo o sygn. RP II Ds 18.2019 dotyczące wystawiania nierzetelnych dokumentów okresie od 27 stycznia 2012 roku do 21 października 2013 roku i wprowadzenia błąd akcjonariuszy nabywających akcje spółek AUTO-SPA sp. z o.o. T1 S.K.A. serii B-K w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czym doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem akcjonariuszy.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W niniejszej sprawie, na polecenie Prokuratora w dniu 12 listopada 2019 r. zatrzymano i doprowadzono do tut. Prokuratury podejrzanych Dariusza I., Rafała B., Sławomira D. oraz Adama J., wobec których wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 311 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., a następnie wykonano z ich udziałem czynności procesowe.

Po przesłuchaniu podejrzanych w dniach 12 i 13 listopada, Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwotach od 20 000 do 250 000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z obowiązkiem zatrzymania paszportu.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem. 

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary