Niekorzystna decyzja sądu spowolni bieg postępowania


Prokuratura Regionalna w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia podrobienia podpisów na dwóch wekslach in blanco, tj. o czyn z art. 310 par. 1 k.k., zagrożony karą do 25 lat pozbawienia wolności, z zaskoczeniem przyjęła decyzje sądów.

Sprawa dotyczy dwóch umów pożyczki hipotecznej, zabezpieczonych poręczeniem na dwóch wekslach in blanco, wypełnionych na sumę 305 468,55 złotych oraz 2 034 729,30 franków szwajcarskich wystawionych na zlecenie Getin Noble Bank S.A.

Prokuratura wyjaśniająca sprawę, będąc organem zobowiązanym do uzyskania zarówno umów kredytowych, jak i weksli w oryginale, wystąpiła zgodnie z prawem bankowym do Sądu Okręgowego w Katowicach, celem zwolnienia banku z zachowania tajemnicy bankowej, uzyskania i włączenia tych dokumentów w poczet materiału dowodowego.

Sąd nie rozpoznał wniosku pod względem merytorycznym, uznając, że nie jest właściwy miejscowo do orzekania i wskazując, że jest nim Sąd Okręgowy w Warszawie. Prokuratura odwołała się od tej decyzji, bowiem przepisy art. 31 par. 3 k.p.k., wyraźnie określają, który sąd powinien orzekać w sprawie, gdy przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów. Sąd Apelacyjny w Katowicach nie uwzględnił argumentów prokuratury.

Decyzje sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Katowicach, z pewnością źle wpłyną na sprawność prowadzonego przez tut. prokuraturę postepowania oraz możliwość jego zakończenia w realnie krótkim terminie.

Należy nadmienić, że generalnie, w innych sprawach dotyczących zwolnienia z tajemnicy bankowej, prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, sądy rozpoznając wnioski w tym przedmiocie, zajmowały formalne stanowisko, orzekając merytorycznie co do istoty.

Zespół Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach