Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 35.2018 dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonującej w okresie od września 2017 roku do kwietnia 2019 roku na terenie Zawiercia, Częstochowy, Jastrowa i innych miejscowości na terenie kraju, której członkowie, wynajmowali hale magazynowe nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom, odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k., i z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. i art. 171 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji Wydziałowi do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Katowicach.

Na polecenie prokuratora - funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w dniu 24 lipca 2019 r. zatrzymali kolejne osoby związane z tzw. „mafia śmieciową” celem przeprowadzenia czynności z ich udziałem, w tym przedstawienia im zarzutów zawiązanych z ujawnionymi kolejnymi składowiskami w miejscowości Chybie, Odonowie, Spytkowicach i Trzyciążu, gdzie ujawniono co najmniej 300 000 litrów odpadów niebezpiecznych, których koszt utylizacji może wynieść co najmniej 1.000.000 zł. netto. Zatrzymane osoby, to właściciele firm transportowych, które realizowały transporty z min. Krakowa do miejscowości Odonów, Zawiercie, Częstochowa, Jastrów, Chybie i Ogorzelin oraz magazynier jednego ze składowiska odpadów i organizator jednego ze składowisk.

Są to kolejne zatrzymania realizowane w tym śledztwie, w sprawie jest już 16 osób podejrzanych.

Prokurator po wykonaniu czynności z udziałem wszystkich osób podejrzanych, zastosował wobec jednej z nich wolnościowe środki w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego, a wobec pozostałych 5 osób Sąd, na wniosek prokuratora zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, na okres trzech miesięcy.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem.

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary