Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 20.2017 dotyczące wyłudzania w latach 2012 – 2017 środków pieniężnych ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, poprzez niezasadne zawieranie przez przedstawicieli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, realizującego projekt informatyczny pn. Zintegrowany System Rachunkowości i Zarządzania Kadrami, umów cywilnoprawnych z pracownikami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie i innych jednostek organizacyjnych, związanych z przeprowadzaniem przez te osoby m.in. szkoleń z zakresu funkcjonowania i obsługi Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami, wsparcia konsultantów wewnętrznych tego systemu oraz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poprzez zawieranie szeregu umów zlecenia o wartości 1 656 480 zł, na realizację zadań w zakresie wsparcia technicznego użytkowników Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz rozliczania tych umów z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Centralnemu Biuru Śledczemu Delegaturze we Wrocławiu.

W niniejszej sprawie, w dniu 11 czerwca 2019r. zatrzymano dwie osoby – Romana P. – dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i przedstawiono mu zarzuty zawiązane z przekroczeniem uprawnień, które polegało na zawarciu umów zlecenia z pracownikami administracyjnymi tego sądu i działania w celu osiągnięcia przez te osoby, korzyści majątkowej, jak również zarzuty przywłaszczeniem powierzonego mienia oraz przekroczenia uprawnień poprzez zawarcie umów zlecenia z jednym z pracowników sądu, który prace określone w tych umowach wykonywał w ramach własnej działalności gospodarczej.

Drugą z osób zatrzymanych jest Krzysztof M. – kierownik działu kadr tego sądu, który zawarł umowy zlecenia, pomimo tego, że czynności określone w tych umowach mieściły się w kompetencjach związanych z jego zatrudnieniem.

Podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia, w których nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem.

Członek Zespołu Prasowego
Agnieszka Wichary