29 marca 2019 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbyła się narada roczna Prokuratora Regionalnego w Katowicach Pana Tomasza Janeczka i prokuratorów regionu katowickiego, w której uczestniczył I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski i Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Pan Adam Zbieranek.

Tematem narady było omówienie wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu katowickiego za 2018 rok, a także bieżących problemów i wyzwań stojących przed Prokuraturą w 2019 roku.

Naradę otworzył Prokurator Regionalny w Katowicach, który powitał wszystkich uczestników i zaproszonych gości.

Następnie głos zabrał Prokurator Krajowy, który podziękował prokuratorom za całoroczną pracę. Wskazał na wzrost wpływu spraw do prokuratur w całym kraju, a zwłaszcza śledztw o skomplikowanym charakterze i wielowątkowej strukturze. Podkreślił też znaczenie zabezpieczeń majątkowych i konfiskaty rozszerzonej, jako właściwej reakcji karnej na popełnione przestępstwa. Kończą swoje wystąpienie Prokurator Krajowy poinformował o planowanych przedsięwzięciach gospodarczo – organizacyjnych w 2019 roku życząc prokuratorom dalszych sukcesów.

Nawiązując do wystąpienia Prokuratora Krajowego - Prokurator Regionalny w Katowicach przedstawił najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania tut. Prokuratury Regionalnej. Zwrócił szczególną uwagę na stały wzrost kierowanych przez prokuratorów do sądów aktów oskarżenia, zwiększenie ilości wydawanych przez nich postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, a także poziom i skuteczność apelacji prokuratorskich.

Naradę zakończyło wystąpienie Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Katowicach Pana Tomasza Pietreczka, który szczegółowo omówił wyniki związane z funkcjonowaniem poszczególnych Wydziałów Prokuratury Regionalnej zwracając uwagę na prowadzone w nich sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.

RZECZNIK PRASOWY PROKURATURY REGIONALNEJ W KATOWICACH
Waldemar Łubniewski

Roczna narada prokuratorów fot.1

Foto 1. Roczna narada prokuratorów regionu katowickiego

 

Roczna narada prokuratorów fot.2

Foto 2. Roczna narada prokuratorów regionu katowickiego

 

Roczna narada prokuratorów fot.3

Foto 3. Roczna narada prokuratorów regionu katowickiego

 

Roczna narada prokuratorów fot.4

Foto 4. Roczna narada prokuratorów regionu katowickiego

 

Roczna narada prokuratorów fot.5

Foto 5. Roczna narada prokuratorów regionu katowickiego