W okresie od 5 do 11 marca 2019 roku funkcjonariusze katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych do odrębnego postępowania ze śledztwa prowadzonego przez tut. Prokuraturę Regionalną przeciwko m.in. byłemu Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała w okresie od stycznia 2015 roku do września 2016 roku, na terenie Polski i Czech. Jej członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT, na kwotę ponad 10 milionów złotych, w związku z obrotem różnego rodzaju maszynami i urządzeniami. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Ponadto członkowie grupy dopuszczali się również przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm tzw. „słupów”.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzenia podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na wniosek prokuratora Sąd aresztował 5 podejrzanych na trzy miesiące. W stosunku do pozostałych 6 zatrzymanych prokurator zdecydował się zastosować wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 50 000 do 100 000 złotych, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

RZECZNIK PRASOWY PROKURATURY REGIONALNEJ W KATOWICACH
Waldemar Łubniewski