Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko 2 osobom zarzucając im popełnienie 4005 przestępstw związanych z nielegalnym pozyskiwaniem danych osobowych, wystawianiem fikcyjnych ogłoszeń o pracę oraz wyłudzaniem pożyczek.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani w okresie od marca 2014 roku do października 2016 roku, umieszczali w sieci Internet fikcyjne oferty o pracę w charakterze tzw. „tajemniczego klienta”. Jego zadaniem miało być badanie poziomu usług świadczonych przez różnego rodzaju firmy takie, jak np. sklepy i banki. Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy były zobowiązane do przekazania swoich danych osobowych wraz ze skanem dokumentów tożsamości. Podszywając się pod te osoby, podejrzani zakładali na ich dane rachunki bankowe, a następnie zawierali umowy pożyczek. W ten sposób wyłudzili od ustalonych firm pożyczkowych środki finansowe w łącznej wysokości ponad 480.000 złotych.

Oboje podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia korespondujące z ustaleniami śledztwa.

W toku postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego na ich mieniu na kwotę 240.000 złotych poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości.      

Czyny zarzucone ww. zakwalifikowano m.in., jako przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. (oszustwa związane z podszywaniem się pod inne osoby i wykorzystaniem ich danych osobowych w celu wyrządzenia im szkody majątkowej) oraz z art. 299 § 1 k.k. (pranie pieniędzy) zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.  

W stosunku do jednego z podejrzanych, na wcześniejszym etapie śledztwa, Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Aktualnie prokurator zdecydował się ów środek uchylić i zastosował wobec ww. wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w wysokości 100.000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

RZECZNIK PRASOWY PROKURATURY REGIONALNEJ W KATOWICACH
Waldemar Łubniewski