RP III WOS 0610. 15 . 2021

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom Markowi M. i Dariuszowi H., oskarżając je o działanie na terenie Częstochowy w zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Częstochowy. Oskarżeni wraz z innymi członkami tej grupy wynajmowali hale magazynowe oraz nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie wbrew przepisom odpady, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska. Wobec oskarżonego Marka M. od kwietnia 2019 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa ustalono, że w styczniu 2018 roku posługując się danymi osobowymi Andrzeja D. założyli za jego wiedzą działalność gospodarczą i wraz z Dariuszem H., Markiem M. i Dorotą P. wyszukiwali miejsca składowania odpadów i najmu nieruchomości, następnie została zawarta umowa najmu hali magazynowej przy ulicy Filomatów w Częstochowie, na której do maja 2018 roku przywieziono substancje niebezpieczne w ilości nie mniejszej niż 2.400.000 dm3 tj. 932.000 kg cieczy oraz ciał stałych niewiadomego pochodzenia.

Z uzyskanych w sprawie opinii biegłych, a także informacji pochodzących od Straży Pożarnej i WIOŚ Delegatura w Częstochowie jednoznacznie wynika, że składowisko to ma bardzo duże rozmiary i jest zagrożeniem dla życia wielu osób i mienia w znacznych rozmiarach. Środki tam zgromadzone nie zostały w całości zidentyfikowane, składowisko ujawniono na terenie zabudowy miejskiej, zamieszkałym w pobliżu węzła kolejowego krzyżujących się arterii kolejowych, wiaduktu drogowego łączącego 2 części miasta.

Ustalono ponadto, że tożsama działalność była prowadzona przez Marka M. w innych miejscach na terenie Polski, a maju 2019 roku, na jednym ze składowisk, doszło do wywrócenia się kilkunastu mauzerów z niebezpieczna substancja chemiczną.

Dodać należy, że na skutek poczynionych w śledztwie ustaleń, zaistniała konieczność wyłączenia materiałów i przeprowadzenia odrębnego postępowania celem zbadania działań podejmowanych przez władze miasta Częstochowy, w związku z ujawnieniem tego składowiska na terenie miasta i dalszymi krokami podjętymi, w celu zapobiegania skutkom wyrządzonym przez grupę przestępczą.

Z tym postępowaniem związany jest również wątek zorganizowania i kierowania grupą przestępczą przez podejrzanego, który od wielu miesięcy ukrywa się przed organami ścigania i za którym prokurator wydał list gończy. Treść listu i wizerunek poszukiwanego podejrzanego został zamieszczony na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Agnieszka Wichary - Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Uprzejmie informuję, iż rzecznik prasowy Pani prokurator Agnieszka Wichary  w dniach  od 15 lutego 2021 roku do dnia 18 lutego 2021 roku będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym.

W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach aktem oskarżenia zakończone zostało śledztwo prowadzone od 2016 roku dotyczące 14 osób, w tym 2 właścicieli spółki ze Sławkowa, która realizowała, jako podwykonawca inwestycje polegające na przebudowie i naprawie wałów przeciwpowodziowych. Zarzuty dotyczyły oszustwa i poświadczania nieprawdy w dokumentacji.

W toku śledztwa ustalono, że w trakcie realizacji przez spółkę w latach 2011 – 2014 inwestycji budowlanych polegających głównie na przebudowie i naprawie wałów przeciwpowodziowych na rzekach Wiśle i Nysie Kłodzkiej, właściciele i pracownicy tej firmy w sposób wadliwy wykonywali prace związane z umocnieniami lub przebudową wałów przeciwpowodziowych. Niniejsze śledztwo obejmowało łącznie 6 inwestycji zlecanych w ramach przetargów do realizacji przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie gospodarki wodnej z pomorza, dolnego śląska i kujaw. W celu ukrycia praktyk stosowanych w tej firmie, opracowywane były dokumenty techniczne, w których poświadczano nieprawdę i wbrew rzeczywistości wskazywano na wykonanie prac zgodnie z projektem i normami budowlanymi, podczas gdy prace te wykonywane były nierzetelnie. Tak sporządzone przez firmę dokumenty, stanowiły podstawę do wypłaty należności.

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

Akt oskarżenia przeciwko Kamilowi D.

Prokuratura Regionalna w Katowicach w dniu dzisiejszym wyekspediowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Kamilowi D. Zarzuca mu podrobienie podpisu swojej byłej żony na wekslu i oświadczeniach złożonych w toku procedury kredytowej, a następnie przedłożenie tych dokumentów w banku, w celu wyłudzenia kredytu hipotecznego. Drugi zarzut obejmuje przedłożenie przez Kamila D. w banku oświadczeń z podrobionymi podpisami byłej żony, w celu wyłudzenia pożyczki hipotecznej. Tym działaniem Kamil D. dokonał w latach 2008 i 2009 wyłudzenia od banku kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej na łączną kwotę ponad 3,2 mln złotych. Grozi mu kara nie mniejsza niż 5 lat pozbawienia wolności lub kara 25 lat pozbawienia wolności.

Zaplanował wyłudzenie kredytu

W toku śledztwa ustalono, że i Kamil D.  między sierpniem 2008 roku, a październikiem roku 2011. działając w celu uzyskania dla siebie kredytu w kwocie niemal 2,9 mln zł  oraz potem w celu zmiany warunków jego spłaty, przedstawił bankowi kilka sfałszowanych dokumentów stanowiących poświadczenie zabezpieczenia kredytu.

W dniu dzisiejszym Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach skierował do Redaktora Naczelnego Agory SA, wnioski o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykułach prasowych, które ukazały w Gazecie Wyborczej w dniach 21 i 22 stycznia 2021 roku, a dotyczących kolizji drogowej z lutego 2018 roku.

pdf Sprostowanie (1)

pdf Sprostowanie (2)