W dniu 5 sierpnia 2020 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, poszukiwanego listem gończym w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany mężczyzna, w latach 2012-2015 kierował zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na terytorium Polski oraz Czech i Słowacji, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 50 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem firm, tzw. „słupów” ora podmiotów zagranicznych, kontrolowanych przez podejrzanego.

Zatrzymanego doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty z art. art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 299 § 1 i 5 k.k., z art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 76 § 1 k.k.s., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanego Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na łączny okres 3 miesięcy.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 43 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Prokuratura Regionalna w Katowicach pod sygnaturą akt RP I Ds 36.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej przede wszystkim na terenie województwa śląskiego, której członkowie z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmowali hale magazynowe oraz inne nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom odpady o łącznej wadze ponad 4 500 ton, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska.

W śledztwie tym dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 15 osobom działającym w zorganizowanej grupie, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz transport i składowanie na terenie wynajętych hal magazynowych, wbrew przepisom, odpadów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, jak i przeciwko mieniu oraz wiarygodności dokumentów.

Wobec 6 podejrzanych stosowany jest do chwili obecnej areszt tymczasowy.

W dniu 30 czerwca 2020 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach zatrzymali 4 podejrzanych w sprawie oszustwa na szkodę Skarbu Państwa i wyłudzenia w latach 2015-2016 podatku VAT w związku z prowadzeniem przestępczej działalności w ramach wielu podmiotów na terenie śląska, które wystawiając nierzetelne faktury w obrocie różnego rodzaju maszynami technicznymi wyłudziły podatek w kwocie około 20 milionów złotych oraz usiłowały wyłudzić kolejne kwoty podatku na co najmniej 2 miliony złotych. Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało już 38 osób.

Zatrzymanym osobom, które trudniły się min. przewozem towarów, prokurator przedstawił zarzuty oszustwa i wystawiania nierzetelnych dokumentów w postaci faktur VAT, które służyły do popełnienia tego oszustwa. Wyniki przeprowadzonego śledztwa, pozwoliły również na ustalenie, że pozostali sprawcy, wykorzystując rachunki wskazanych firm wyprali pieniądze pochodzące z tego czynu w kwocie ponad 20 milionów złotych.

Po przesłuchaniu podejrzanych, którzy nie przyznali się do zarzucanych im czynów, dwoje z nich, trafiło do aresztu, natomiast pozostali podejrzani zostali zwolnieni do domu, po zastosowaniu poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Za czyny zarzucane podejrzanym, grozi im nawet kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach

W śledztwie Prokuratury Regionalnej w Katowicach, które zostało wszczęte w 2016 roku i swoim zakresem obejmowało działalność na terenie województwa śląskiego, w latach 2015 – 2016, zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT znacznej wartości, w związku z transakcjami dotyczącymi głównie obrotu produktami spożywczymi (tj. kawa, napoje energetyczne i słodycze), przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, w szczególności praniem brudnych pieniędzy doszło do kolejnych zatrzymań.

W śledztwie tym dotychczas zarzuty usłyszało 37 osób, w tym, a w stosunku do dwóch był stosowany areszt tymczasowy.

W dniu 29 czerwca 2020 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Wydziału w Częstochowie, na polecenia Prokuratora dokonali  zatrzymania kolejnych sześciu osób podejrzanych, którym zostały ogłoszone  zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i posługiwania się fałszywymi dokumentami, w tym fakturami VAT.

Po przesłuchaniu, wobec czterech podejrzanych, prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym, w tym min. poręczenia majątkowe w kwocie od 8 000 do 20 000 złotych, z kolei wobec dwóch następnych podejrzanych Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Za przestępstwa popełnione przez podejrzanych grozi im nawet kata do 15 lat pozbawienia wolności.

Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
W dniu 2 czerwca 2020 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.
Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-2017, na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 60 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. art. 258 § 1 k.k., z art. 299 § 1 i 5 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 76 § 1 k.k.s., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z wyłudzaniem podatku VAT w kwocie ponad 7.000.000,00 zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 43 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach