W dniu dzisiejszym Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach skierował do Redaktora Naczelnego Agory SA, wnioski o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykułach prasowych, które ukazały w Gazecie Wyborczej w dniach 21 i 22 stycznia 2021 roku, a dotyczących kolizji drogowej z lutego 2018 roku.

pdf Sprostowanie (1)

pdf Sprostowanie (2)

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 30 osobom, którym zarzucono łącznie 198 czynów, a sam akt oskarżenia liczy ponad 660 stron, dwie z osób oskarżonych nadal pozostają w areszcie.

Sprawa ta dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmowali hale magazynowe oraz nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie wbrew przepisom odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska. Ich działalność miała charakter profesjonalnie zorganizowanej przestępczości przypominającej pracę przedsiębiorstwa. Sprawcy angażowali do popełnienia przestępstw znaczne nakłady finansowe, w szczególności tytułem wynajmu hal, wózków widłowych, naczep, ciągników siodłowych i innego sprzętu. Działając przy tym w sposób cyniczny, z niskich pobudek, dla łatwego i szybkiego zysku narażali życie i zdrowie wielu ludzi. Prowadzona przez nich działalność przestępcza może mieć długotrwałe i nieprzewidywalne skutki dla mieszkańców regionu i stanu środowiska. Szczególnie, że zagrożenia wynikające z ekspozycji na związki chemiczne, zawarte w porzuconych odpadach są długofalowe i aktualnie nie można zidentyfikować wszystkich szkód przez nie wywołanych.

Na przestrzeni czasu działalności, grupa przestępcza uruchomiła łącznie 11 miejsc porzucenia odpadów, w takich miejscowościach jak: Chybie, Zawiercie, Częstochowa, Rudnik Wielki, Jastrowie (województwo wielkopolskie), Ogorzelin (województwo pomorskie), Wojkowice, Spytkowice, Trzyciąż (obie miejscowości z województwa małopolskiego), Odonów (województwo świętokrzyskie) i Gliwice. Przestępcy porzucili ponad 4000 ton odpadów, a koszt ich utylizacji może wynieść nawet kilkadziesiąt mln złotych, gdyż w okresie dokonywania czynów wskazanych w akcie oskarżenia koszt taki oszacowany został pierwotnie przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na kwotę w wysokości od 3.250 złotych netto za utylizację jednej tony odpadu. Natomiast aktualnie kwoty te znacznie wzrosły i np. Gmina Chybie zapłaciła kwotę przekraczającą 9.700 złotych za jedną tonę.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary

W dniach 7 i 10 grudnia 2020 roku, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zatrzymali 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-2017, na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 60 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustw oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z wyłudzaniem podatku VAT w kwocie około 60.000.000,00 zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na wniosek prokuratora, wobec jednego z podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych dwóch osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwotach 30.000,00 zł i 40.000,00 zł.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 46 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

W dniu 14 października 2020 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego, a także udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, w związku z pełnieniem tych funkcji. W toku śledztwa zarzuty o charakterze korupcyjnym usłyszał m.in. były senator RP.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie przedstawiono im m.in. zarzut dotyczący podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniach zmierzających do ustalenia własności nieruchomości położonej w centrum Krakowa, powołując się przy tym na wpływy w komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości, powołanej przez Sejm RP, u osoby pełniącej funkcję senatora RP oraz u wojewody krakowskiego, w zamian za obietnicę korzyści majątkowej w postaci udziałów we własności tejże nieruchomości o wartości ok. 6.300.000,00 zł oraz przekazania gotówki w kwocie 1.500.000,00 zł. Są to przestępstwa kwalifikowane m.in. z art. 230 § 1 k.k. Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W stosunku do podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego, w kwotach 100.000,00 zł i 250.000,00 zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 28 osobom i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach

W dniu 5 sierpnia 2020 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, poszukiwanego listem gończym w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany mężczyzna, w latach 2012-2015 kierował zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na terytorium Polski oraz Czech i Słowacji, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 50 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem firm, tzw. „słupów” ora podmiotów zagranicznych, kontrolowanych przez podejrzanego.

Zatrzymanego doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty z art. art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 299 § 1 i 5 k.k., z art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 76 § 1 k.k.s., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanego Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na łączny okres 3 miesięcy.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 43 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.