Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach stanowią:

 • Prokurator Regionalny w Katowicach
 • dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Katowicach

W strukturze organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Katowicach wyodrębniono następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 • Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 • Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej
 • Wydział III Organizacyjno – Sądowy
 • Wydział VI Budżetowo – Administracyjny
 • VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych
 • Stanowisko Audytora wewnętrznego
 • Stanowisko Inspektora ochrony danych
 • Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Podział zadań komórek organizacyjnych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.

BIP: Organizacja jednostki