Poręczenia, zabezpieczenia majątkowe

BGK Oddział w Katowicach

76 1130 1091 0003 1091 0003 9076 1890 0005

GBP