Poręczenia, zabezpieczenia majątkowe

BGK Oddział w Katowicach

33 1130 1091 0003 9076 1890 0003

euro