Opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

NBP Oddział w Katowicach

66 1010 1212 3163 5822 3100 0000

pln_mon