Opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

NBP Oddział w Katowicach

66 1010 1212 3163 5822 3100 0000

pln_mon

Poręczenia, zabezpieczenia majątkowe

BGK Oddział w Katowicach

87 1130 1091 0003 9076 1890 0001

pln

Poręczenia, zabezpieczenia majątkowe

BGK Oddział w Katowicach

33 1130 1091 0003 9076 1890 0003

euro

Poręczenia, zabezpieczenia majątkowe

BGK Oddział w Katowicach

60 1130 1091 0003 9076 1890 0002

usd

Poręczenia, zabezpieczenia majątkowe

BGK Oddział w Katowicach

76 1130 1091 0003 1091 0003 9076 1890 0005

GBP