gotówkowych oraz bezgotówkowych (w formie przelewu) za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnienie odpisów z akt sprawy:

Rachunek dochodów budżetowych

NBP Oddział w Katowicach

66 1010 1212 3163 5822 3100 0000

  

bezgotówkowych (w formie przelewu) dotyczących poręczeń lub zabezpieczeń majątkowych:

Rachunek sum depozytowych

BGK Oddział w Katowicach

PLN   87 1130 1091 0003 9076 1890 0001

EUR   33 1130 1091 0003 9076 1890 0003

USD   60 1130 1091 0003 9076 1890 0002

GBP   76 1130 1091 0003 9076 1890 0005

 

gotówkowych dotyczących poręczeń lub zabezpieczeń majątkowych:

Rachunek sum depozytowych w PLN

Bank Pocztowy S.A.

76 1320 0022 0336 0000 0000 1356

 

Rachunek sum depozytowych w PLN

Santander Bank Polska S.A.

87 1130 1091 0003 9076 1890 0001

 

Rachunek sum depozytowych

Bank Pekao S.A.

PLN   13 1240 6957 0111 0000 0000 2248

EUR   24 1240 6957 0978 0000 0000 0507

USD   49 1240 6957 0787 0000 0000 0392

GBP   04 1240 6957 0789 0000 0000 0326

 

Uwaga!

Dokonując wpłat w Banku Pocztowym lub PEKAO S.A. na blankiecie wpłaty przy nazwie odbiorcy należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku Santander Bank Polska S.A. Prokuraturę Regionalną w Katowicach.

Na stronie internetowej BGK w zakładce Przedsiębiorstwa / Rachunki bankowe / Obsługa gotówkowa / Dokumenty do pobrania umieszczono wykaz placówek, w których można dokonywać powyższych operacji gotówkowych - https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/rachunki-bankowe/obsluga-gotowkowa/