Prokuratura Regionalna w Katowicach została utworzona na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016r. poz. 270)

Powyższym aktem prawnym określono także siedzibę i terytorialny zakres działania, ustalając, że Prokuratura Regionalna w Katowicach obejmuje zasięgiem swojego działania obszar właściwości czterech prokuratur okręgowych:

Region katowickiProkuratura Okręgowa w Bielsku Białej

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach      

Prokuratura Okręgowa w Katowicach   

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu   

Informacje dotyczące przedmiotu działalności i kompetencji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.

BIP: Przedmiot działalności i kompetencje