W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330) Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-katowicach/prokuratura-regionalna-w-katowicach-2/

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej dostępnych jest w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gov.pl

Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Katowicach udostępniane są następujące informacje:

 • Dane teleadresowe
 • Status prawny jednostki
 • Organizacja jednostki
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje
 • Oświadczenia majątkowe
 • Majątek
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Rejestry, ewidencje i archiwa
 • Statystyki, sprawozdania, kontrole
 • Jednostki podległe
 • Komunikaty
 • Oferty pracy

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Katowicach są udostępniane na wniosek.

Sposób złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na wniosek przedstawiono w zakładce: Informacje dla stron.