Główna zawartość

Prokurator Regionalny lub wyznaczony przez niego prokurator przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do godz. 1800

(z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt)

temida

 

Przyjmowanie interesantów przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników

w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbywa się (z wyjątkiem dni wolnych

od pracy i świąt): 

- w każdy poniedziałek od godz.  900 do godz. 1800

- od wtorku do piątku od godz. 830 do godz. 1430

skargi_wnioski