Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach - Konrad Rogowski, stosownie do swego postanowienia z dnia 30 października 2020 roku, wydanego na podstawie art. 279 § 1 kpk, w sprawie RP I Ds 36.2019
I. Zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionego
1. Nazwisko i imiona - BALATA Jacek
2. Pseudonim - "Jaca"
3. Imię ojca - Józef
Imię i nazwisko panieńskie matki - Anna z domu Kruk
4. Data i miejsce urodzenia -19 sierpnia 1976 r. w Lubaczowie
5. Ostatnie miejsce zameldowania - Katowice ulica Oswobodzenia 81 m 2
6. Ostatnie miejsce zamieszkania - Chorzów ulica Rodzinna 14 m 3
7. Ostatnie miejsce pracy- Plastiks sp. z o.o. Bytom ulica Północna 70
8. Zawód - przedsiębiorca, kierowca
9. Obywatelstwo - polskie
10. Płeć - mężczyzna
legitymującego się dowodem osobistym seria i numer DAC571217 ważnym do 2 kwietnia 2029 roku, wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice, PESEL 76081914231
11. Rysopis: brak danych
rp i ds 36 2019 list gonczy foto 1rp i ds 36 2019 list gonczy foto 2rp i ds 36 2019 list gonczy foto 3