pdf List gończy w sprawie RP I Ds 25.2019

Łukasz Mamcarczyk - prokurator Prokuratury Okręgowej del. do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, stosownie do postanowienia z dnia 17 grudnia 2020 roku, wydanego na podstawie art. 279 § 1 k.p.k., w sprawie RP I Ds 25.2019 zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionej osoby:

 1. Nazwisko i imiona: SKAKUN Igor
 2. Pseudonim: brak danych
 3. Imię ojca: Anatoliy
 4. Imię i nazwisko panieńskie matki: Oresta
 5. Nazwisko panieńskie matki: brak danych
 6. Data i miejsce urodzenia: 10 lipca 1979 roku
 7. Miejsce urodzenia: brak danych
 8. Ostatnie miejsce zameldowania: Chorzów ul. Karola Miarki 29b/3
 9. Ostatnie miejsce zamieszkania: Chorzów ul. Karola Miarki 29b/3
 10. Ostatnie miejsce pracy: EUROCOMFORTPLUS sp. z o.o., Katowice ul. Strzelców Bytomskich 4/2
 11. Zawód: brak danych
 12. Obywatelstwo - ukraińskie
 13. Płeć - mężczyzna, legitymującego się paszportem ukraińskim o numerze EH 175277, PESEL: 79071019912
 14. Dokument tożsamości: paszport nr EH 175277 wydany przez władze Ukrainy
 15. PESEL: 79071019912

rp i ds 25 2019 list gonczy foto 1

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach - Konrad Rogowski, stosownie do swego postanowienia z dnia 30 października 2020 roku, wydanego na podstawie art. 279 § 1 kpk, w sprawie RP I Ds 36.2019
I. Zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionego
1. Nazwisko i imiona - BALATA Jacek
2. Pseudonim - "Jaca"
3. Imię ojca - Józef
Imię i nazwisko panieńskie matki - Anna z domu Kruk
4. Data i miejsce urodzenia -19 sierpnia 1976 r. w Lubaczowie
5. Ostatnie miejsce zameldowania - Katowice ulica Oswobodzenia 81 m 2
6. Ostatnie miejsce zamieszkania - Chorzów ulica Rodzinna 14 m 3
7. Ostatnie miejsce pracy- Plastiks sp. z o.o. Bytom ulica Północna 70
8. Zawód - przedsiębiorca, kierowca
9. Obywatelstwo - polskie
10. Płeć - mężczyzna
legitymującego się dowodem osobistym seria i numer DAC571217 ważnym do 2 kwietnia 2029 roku, wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice, PESEL 76081914231
11. Rysopis: brak danych
rp i ds 36 2019 list gonczy foto 1rp i ds 36 2019 list gonczy foto 2rp i ds 36 2019 list gonczy foto 3