Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Regionalnego, dzień 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, w związku z faktem, iż dzień 15 sierpnia 2020 roku, będący dniem wolnym od pracy, przypada w sobotę.

Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje, że w dniach od 21 lutego do 28 lutego 2020 roku przypada „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”. 

Prokuratorzy i asystenci prokuratorów będą udzielać niezbędnych informacji pokrzywdzonym, w zakresie uprawnień ofiar przestępstw,
w obowiązującym porządku prawnym.

pdf Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - informacja

Sekretariat Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach zawiadamia wierzycieli Fabryki Papieru Myszków 1 Sp. z o.o. oraz Silesian Paper Factory Sp. z o.o., że postanowieniem prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach z dnia 21 października 2019  pod sygnaturą akt RP II Ds 11.2016 umorzono śledztwo na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., w sprawie uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli spółek Fabryki Papieru Myszków 1 sp. z o.o. i Silesian Paper Factory sp. z o.o. w okresie od sierpnia 2013 roku do kwietnia 2015 roku poprzez usuwanie składników majątku tych spółek, przez pełniących w nich funkcje członków zarządu: Justynę Spera-Łukasik, Radosława Gajewskiego, Ireneusza Grabowskiego, Waldemara Hojkę, Rolanda Barszcza, Roberta Radziszewskiego, Dariusza Klepacza i Annę Wojtak, w tym poprzez zwrotne przeniesienie w dniu 30 kwietnia 2015 roku aportu pomiędzy Silesian Paper Factory sp. z o.o. a Fabryką Papieru Myszków 1 sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie o sygn. akt XVI GC 755/14, tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.

W dniu 26 listopada 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbędzie się szkolenie dla prokuratorów i urzędników prokuratur regionu katowickiego „Nie taki niepełnosprawny straszny, jak go malują”.

pdf Informacja o szkoleniu

Sekretariat Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej zawiadamia Panią / Pana jako pokrzywdzoną / pokrzywdzonego / pełnomocnika, że w dniu 29.10.2018r. został przesłany do Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydział II Karny, akt oskarżenia przeciwko Damianowi M. i Ewelinie M., oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 190a § 2 kk i inne.

pdf Treść zawiadomienia o przesłaniu aktu oskarżenia - wniosku