Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje, że w dniach od 18 lutego do 24 lutego 2019 roku przypada „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”. 

Prokuratorzy i asystenci prokuratorów będą udzielać niezbędnych informacji pokrzywdzonym, w zakresie uprawnień ofiar przestępstw,
w obowiązującym porządku prawnym.

pdf Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - informacja

W dniu 26 listopada 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbędzie się szkolenie dla prokuratorów i urzędników prokuratur regionu katowickiego „Nie taki niepełnosprawny straszny, jak go malują”.

pdf Informacja o szkoleniu

Sekretariat Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej zawiadamia Panią / Pana jako pokrzywdzoną / pokrzywdzonego / pełnomocnika, że w dniu 29.10.2018r. został przesłany do Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydział II Karny, akt oskarżenia przeciwko Damianowi M. i Ewelinie M., oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 190a § 2 kk i inne.

pdf Treść zawiadomienia o przesłaniu aktu oskarżenia - wniosku