Informujemy, że od 22.03.2021 roku strona katowice.pr.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne. Aktualna strona internetowa Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/pr-katowice

W dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 roku obchodzony będzie w całym kraju Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to coroczna akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z przypadającym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Przystępując do tej inicjatywy, w prokuraturach regionu katowickiego, prokuratorzy i asystenci prokuratora będą pełnić dyżury, w czasie których udzielane będą osobom pokrzywdzonym przestępstwem porady prawne.

W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach porady prawne osobom pokrzywdzonym będą udzielane w siedzibie jednostki oraz telefonicznie w dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku, w godzinach od 9.30 do 13:30 i od 14:30 do 18:30. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Katowicach mogą zgłaszać się w Biurze Przepustek, skąd zostaną skierowane do dyżurującego prokuratora lub asystenta prokuratora.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej telefonicznie mogą kontaktować się z  Prokuraturą Regionalną w Katowicach pod numerem telefonu (032) 251-17-62, skąd zostaną połączone z dyżurującym prokuratorem lub asystentem prokuratora.

Informacje o zasadach pełnienia dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w prokuraturach okręgowych i rejonowych regionu katowickiego zostaną zamieszczone na stronach internetowych prokuratur okręgowych oraz w formie komunikatów na tablicach informacyjnych w siedzibach prokuratur.  Informacje o formach wsparcia ofiarom przestępstw, w tym o pomocy finansowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości dostępne są pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

 pdf Lista organizacji świadczących pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości (.pdf)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Regionalnego, dzień 24 grudnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, w związku z faktem, iż dzień 26 grudnia 2020 roku, będący dniem wolnym od pracy, przypada w sobotę.

W dniach 18 sierpnia i 2 września 2020 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbyły się szkolenia dla prokuratorów, asystentów prokuratora i urzędników prokuratury o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Przeprowadziła je fundacja Credo w ramach projektu „Wzajemne oswajanie 2” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie. W szkoleniach wzięło udział 51 pracowników prokuratur obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie trudności w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości może mieć osoba głucha, jakiej pomocy potrzebuje osoba niewidoma, jak dostosować przesłuchanie do potrzeb osoby z nadwrażliwością sensoryczną, czym jest tekst łatwy do czytania. Poznali też wymagania, które nakłada na prokuraturę ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i dyskutowali o zaleceniach zawartych w publikacji „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Regionalnego, dzień 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, w związku z faktem, iż dzień 15 sierpnia 2020 roku, będący dniem wolnym od pracy, przypada w sobotę.