Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Regionalnego, dzień 24 grudnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, w związku z faktem, iż dzień 26 grudnia 2020 roku, będący dniem wolnym od pracy, przypada w sobotę.

W dniach 18 sierpnia i 2 września 2020 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbyły się szkolenia dla prokuratorów, asystentów prokuratora i urzędników prokuratury o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Przeprowadziła je fundacja Credo w ramach projektu „Wzajemne oswajanie 2” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie. W szkoleniach wzięło udział 51 pracowników prokuratur obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie trudności w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości może mieć osoba głucha, jakiej pomocy potrzebuje osoba niewidoma, jak dostosować przesłuchanie do potrzeb osoby z nadwrażliwością sensoryczną, czym jest tekst łatwy do czytania. Poznali też wymagania, które nakłada na prokuraturę ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i dyskutowali o zaleceniach zawartych w publikacji „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Regionalnego, dzień 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, w związku z faktem, iż dzień 15 sierpnia 2020 roku, będący dniem wolnym od pracy, przypada w sobotę.

Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje, że w dniach od 21 lutego do 28 lutego 2020 roku przypada „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”. 

Prokuratorzy i asystenci prokuratorów będą udzielać niezbędnych informacji pokrzywdzonym, w zakresie uprawnień ofiar przestępstw,
w obowiązującym porządku prawnym.

pdf Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - informacja

Sekretariat Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach zawiadamia wierzycieli Fabryki Papieru Myszków 1 Sp. z o.o. oraz Silesian Paper Factory Sp. z o.o., że postanowieniem prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach z dnia 21 października 2019  pod sygnaturą akt RP II Ds 11.2016 umorzono śledztwo na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., w sprawie uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli spółek Fabryki Papieru Myszków 1 sp. z o.o. i Silesian Paper Factory sp. z o.o. w okresie od sierpnia 2013 roku do kwietnia 2015 roku poprzez usuwanie składników majątku tych spółek, przez pełniących w nich funkcje członków zarządu: Justynę Spera-Łukasik, Radosława Gajewskiego, Ireneusza Grabowskiego, Waldemara Hojkę, Rolanda Barszcza, Roberta Radziszewskiego, Dariusza Klepacza i Annę Wojtak, w tym poprzez zwrotne przeniesienie w dniu 30 kwietnia 2015 roku aportu pomiędzy Silesian Paper Factory sp. z o.o. a Fabryką Papieru Myszków 1 sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie o sygn. akt XVI GC 755/14, tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.