Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne [Dz.U.2017 poz. 570 j.t] Prokuratura Regionalna w Katowicach udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP:

epuap - Prokuratura Regionalna w Katowicach