Prokurator Regionalny w Katowicach informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS CoV-2, od dnia 16 marca 2020 roku, do odwołania, w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach – nie będą realizowane przyjęcia Obywateli w sprawie skarg i wniosków – w ramach dyżurów pełnionych w każdy poniedziałek, od godziny 15.00 do godziny 18.00.

Pozostałe sposoby przyjmowania skarg i wniosków pozostają bez zmian.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz jednostek podległych można składać w formie pisemnej poprzez:

 • złożenie pisma w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
 • przesłanie za pośrednictwem poczty, na adres: Prokuratura Regionalna w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice,
 • przesłanie w firmie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 • przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesłanie faksem na numer: 32 258 78 66. 

Skarga lub wniosek złożone w formie pisemnej powinny zawierać:

 • imię, nazwisko (nazwę) oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • treść skargi/wniosku,
 • w miarę możliwości sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie jednostki prokuratury, której dotyczy skarga/wniosek.

Skargi i wnioski mogą być składane również ustnie do protokołu. Prokurator Regionalny w Katowicach lub wyznaczony przez niego prokurator przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do godz. 1800 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt).

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz organy właściwe do rozpoznawania skarg i wniosków regulują przepisy:

 • Działu VI Ustawy z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (wyciąg z ustawy Prawo o prokuraturze),
 • Dział XIV Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (wyciąg z Rozporządzenia Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).
  W zakresie nieuregulowanym we wskazanych wyżej aktach prawnych do rozpoznawania skarg i wniosków stosuje się przepisy:
 • Działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).