Informator dla pokrzywdzonego

Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego

Autorzy:

Joanna Adamiec * Jakub Garncarz * Szymon Golińska * M<agdalena Kryczko * Bartosz Kwiatkowski * Mikołaj Małecki * Irmina Pawlik * Grzegorz Pokrzywka * Małgorzata Pyrcak * Jarosław Reimus * Katarzyna Respekta * Tomasz Sroka * Ewa Stańczyk

Redakcja: Tomasz Sroka

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów

Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.

Autorzy:

Zbigniew Czwartosz * Elżbieta Dobiejewska * Anna Gnys * Agata Gójska * Magdalena Grudziecka * Cezary Jezierski * Katarzyna Kowalska * Agnieszka Rękas

Redakcja: Tomasz Sroka

Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Prawa i obowiązki

Autorzy:

Paulina Pacek * Małgorzata Pyrcak * Tomasz Sroka * Ewa Stańczyk

Redakcja naukowa: Tomasz Sroka

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki

Autorzy:

Małgorzata Pyrcak * Tomasz Sroka * Ewa Stańczyk * Grzegorz Szudy

Redakcja naukowa: Tomasz Sroka

Obywatel w postępowaniu karnym

Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki

Autorzy:

Szymon Goliński * Bartosz Kwiatkowski * Mikołaj Małecki * Małgorzata Pyrcak * Katarzyna Respekta * Tomasz Sroka * Ewa Stańczyk

Redakcja naukowa: Tomasz Sroka