Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można składać w formie pisemnej poprzez:

  • złożenie pisma w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
  • przesłanie za pośrednictwem poczty, na adres: Prokuratura Regionalna w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice,
  • przesłanie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • przesłanie faksem na numer: 32 258 78 66.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.