Główna zawartość

 1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP .
 2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do biura podawczego mieszczącego się przy ul.Wita Stwosza 31 w Katowicach na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 • akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
 • wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 • dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.