Główna zawartość

Zarządzeniem Nr 3/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku Prokurator Regionalny w Katowicach
ustalił dzień 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy
dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach,
w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 roku.