Uprzejmie informujemy, że w okresie od 30 lipca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku nieobecny będzie
Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach – Pani prokurator Agnieszka Wichary.
W wymienionym okresie zastępstwo pełnić będzie Pani prokurator Katarzyna Żołna.