Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, działających w okresie od 2009 roku do 2017 roku na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty, tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 k.k.

Podstawą do wszczęcia śledztwa w ww. sprawie był materiał dowodowy, wyłączony do odrębnego prowadzenia ze śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K. – Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. W toku tego postępowania pozyskano materiał dowodowy, z którego wynika, że inni pracownicy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu działali na szkodę interesu publicznego poprzez nienależyte zabezpieczenie roszczeń publicznoprawnych Skarbu Państwa oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty. Działania te były powszechne i doprowadziły m.in. do uzyskiwania przez ustalone grupy przestępcze nienależnych zwrotów podatku VAT oraz ukrycia przez nierzetelnych podatników majątku, który powinien podlegać egzekucji administracyjnej. Należy podkreślić, iż urząd ten, w latach 2009-2016, dokonał zwrotów podatku VAT ogółem w kwocie 24.645.221.289,70 zł.

Obszar apelacji katowickiej

 

Ulica: Wita Stwosza 31

Miasto: Katowice

Kod pocztowy: 40-042

Numer telefonu: 32-253-10-00

Strona www: http://www.katowice.pr.gov.pl

Obszar właściwości: obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach obejmuje obszary właściwości prokuratur okręgowych: