Główna zawartość

Oświadczenia majątkowe

Stosownie do art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – „Prawo o prokuraturze” jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.pk.gov.pl/oswiadczenia-majatkowe-763